Facebook Instagram Facebook
mode:lina™
MA074_AVIATOR18.jpg

Aviator Apartment

Poznań based mode:lina™ studio were lucky to design an interior that reflects a very interesting personality: a young lawyer and a pilot all in one. "I want simple and cosy space in neutral style, so that every new thing will fit perfectly.” he said.

Architekci z pracowni mode:lina™ mieli szczęście zaprojektować mieszkanie, które odzwierciedla bardzo ciekawą osobowość: młodego prawnika i pilota w jednym. „Chcę prostego i ciepłego wnętrza w neutralnym klimacie tak żeby każdy nowy przedmiot pasował do całości.”

MA074_AVIATOR3.jpg
MA074_AVIATOR4.jpg
schemat_skrzydlo.jpg
MA074_AVIATOR.jpg
 Details make the furniture. The gap between the shelves overlaps with the graphic from the office room. It looks like the view outside the plane's window!  Meble wyróżniają detale. Otwór między półkami nakłada się z grafiką z pokoju biurowego - to jak obraz za oknem samolotu!

Details make the furniture. The gap between the shelves overlaps with the graphic from the office room. It looks like the view outside the plane's window!

Meble wyróżniają detale. Otwór między półkami nakłada się z grafiką z pokoju biurowego - to jak obraz za oknem samolotu!

MA074_AVIATOR9.jpg
schemat_biuro.jpg
MA074_AVIATOR10.jpg
MA074_AVIATOR18.jpg
MA074_AVIATOR2.jpg
 Themes reffering to aviation appears in whole apartment. Shape of designed furniture remains plane's wing form.  Motywy związane z lotnictwem pojawiają się w całym mieszkaniu. Kształt specjalnie zaprojektowanych mebli nawiązuje do formy skrzydła samolotu.

Themes reffering to aviation appears in whole apartment. Shape of designed furniture remains plane's wing form.

Motywy związane z lotnictwem pojawiają się w całym mieszkaniu. Kształt specjalnie zaprojektowanych mebli nawiązuje do formy skrzydła samolotu.

MA074_AVIATOR5.jpg
MA074_AVIATOR6.jpg
MA074_AVIATOR7.jpg
MA074_AVIATOR8.jpg
MA074_AVIATOR11.jpg
 Gaps in furniture allow to controle the space!  Wcięcia w meblach pozwalają kontrolować przestrzeń!

Gaps in furniture allow to controle the space!

Wcięcia w meblach pozwalają kontrolować przestrzeń!

MA074_AVIATOR13.jpg
MA074_AVIATOR14.jpg
MA074_AVIATOR15.jpg
schemat_otwarcie.jpg
MA074_AVIATOR17.jpg