Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

Awangarda jutra? map

Pracownia architektoniczna mode:lina architekci została wybrana do publikacji "Awangarda jutra? mapa", zawierającej przewodnik po najlepszych polskich architektach poniżej 40 roku życia.

Zdjęcia dzięki uprzejmości http://www.awangardajutra.pl/ i http://www.wssip.edu.pl/

Mode:lina architekci studio was chosen for a publication called Awangarda jutra? the map which is a guide gathering top Polish architects under the age of 40.

Photos: courtesy of http://www.awangardajutra.pl/ and http://www.wssip.edu.pl/