Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

Bookbox Loft

„We love open space and flexible solutions, but we need cozy rooms and some privacy as well.”

„We love to be noisy; talk loudly while eating, listen to loud music etc. but at the same time J. Is an early bird and I'm a night owl and we are both light sleepers.”

„We love and owe a lot of books, clothes, shoes and other cool stuff but but we have only 70 m2.”

„Uwielbiamy otwarte przestrzenie i elastyczne rozwiązania, ale potrzebujemy też przytulności i prywatności.”

Jesteśmy hałaśliwi; głośno gadamy przy jedzeniu, głośno słuchamy muzyki itp. Z kolei J. Jest porannym skowronkiem, ja typem sowy, a oboje łatwo obudzić.”

„Kochamy posiadać mnóstwo książek, ciuchów, butów i innych fajnych rzeczy, a nasze mieszkanie to zaledwie 70 m2.”

modelina_BBL_1.jpg
modelina_BBL_2_2.jpg
modelina_BBL_4.jpg
modelina_BBL_11 copy copy.jpg
modelina_BBL_6.jpg
 The central zone of the apartment includes a kitchen with a dining room and a mysterious black box. The dark cube integrates the wardrobe, small library, working desk and a small kennel.  Centralna część mieszkania składa się z kuchni z jadalnią oraz tajemniczej czarnej kostki. Ciemny kubik to zintegrowane ze sobą: garderoba, mała biblioteka, miejsce pracy oraz mała buda dla psa.

The central zone of the apartment includes a kitchen with a dining room and a mysterious black box. The dark cube integrates the wardrobe, small library, working desk and a small kennel.

Centralna część mieszkania składa się z kuchni z jadalnią oraz tajemniczej czarnej kostki. Ciemny kubik to zintegrowane ze sobą: garderoba, mała biblioteka, miejsce pracy oraz mała buda dla psa.

modelina_BBL_5.jpg
modelina_BBL_7.jpg
modelina_BBL_3_2.jpg
 To fulfill all the requirements architects of  mode:lina™  decided to divide the 70 m2 flat into 4 zones that can be easily opened and closed with sliding doors. This solution provides privacy and acoustic barriers as well as flexibility in the use of the space.  Aby odpowiedzieć na oczekiwania klienta, architekci z biura architektonicznego  mode:lina™  zdecydowali się podzielić 70 m2 mieszkanie na 4 strefy, które można łatwo otwierać i zamykać za pomocą drzwi przesuwnych. Powstały w ten sposób nowoczesny projekt wnętrza zapewnia poczucie prywatności oraz barierę akustyczną, jak i dowolność w wykorzystaniu przestrzeni.

To fulfill all the requirements architects of mode:lina™ decided to divide the 70 m2 flat into 4 zones that can be easily opened and closed with sliding doors. This solution provides privacy and acoustic barriers as well as flexibility in the use of the space.

Aby odpowiedzieć na oczekiwania klienta, architekci z biura architektonicznego mode:lina™ zdecydowali się podzielić 70 m2 mieszkanie na 4 strefy, które można łatwo otwierać i zamykać za pomocą drzwi przesuwnych. Powstały w ten sposób nowoczesny projekt wnętrza zapewnia poczucie prywatności oraz barierę akustyczną, jak i dowolność w wykorzystaniu przestrzeni.

modelina_BBL_schemat.jpg
  3 other zones are:  1 – living room 2 – walk-in closet 3 – bathroom / bedroom  3 pozostałe strefy mieszkania to:  1 – salon 2 – przechodnia garderoba 3 – łazienka / sypialnia

3 other zones are:

1 – living room
2 – walk-in closet
3 – bathroom / bedroom

3 pozostałe strefy mieszkania to:

1 – salon
2 – przechodnia garderoba
3 – łazienka / sypialnia

modelina_BBL_8.jpg