Facebook Instagram Facebook
mode:lina™
MA080_Boom-Office_HR_2.jpg

Boom Office

This time the designers from mode:lina architekci studio created a new working space. The aim? To create a comfortable place for a young businessman with a consistent vision.

Tym razem projektanci z poznańskiej pracowni mode:lina architekci zajęli się przestrzenią biura. Cel? Stworzenie komfortowego miejsca pracy młodego businessmana i dopasowanie go do konkretnie postawionych wymagań.

MA080_Boom-Office_HR_1.jpg
MA080_Boom-Office_HR_2.jpg
MA080_Boom-Office_HR_3.jpg
 Simple and minimalistic furniture complements well the industrial character of the space, where the wires and fittings have been left visible. Big graphics placed on the walls and lockers are created by  Kinga Kin , a designer from  mode:lina , but inspired by original  Roy's Lichtenstein's  art. Finally, the name of the project, the “Boom Office” is taken from one of the graphics on the wall.  Proste, minimalistyczne meble dobrze uzupełniają industrialny klimat obiektu, w którym pozostawiono widoczne przewody i instalacje. Cały charakter przestrzeni tworzą wielkie grafiki, autorstwa  Kingi Kin  z biura  mode:lina , jednak nawiązujących do prac wspomnianego przez inwestora  Roya Lichtensteina . Finalnie sama nazwa projektu „Boom Office” jest cytatem wprost z grafiki na jednej ze ścian.

Simple and minimalistic furniture complements well the industrial character of the space, where the wires and fittings have been left visible. Big graphics placed on the walls and lockers are created by Kinga Kin, a designer from mode:lina, but inspired by original Roy's Lichtenstein's art. Finally, the name of the project, the “Boom Office” is taken from one of the graphics on the wall.

Proste, minimalistyczne meble dobrze uzupełniają industrialny klimat obiektu, w którym pozostawiono widoczne przewody i instalacje. Cały charakter przestrzeni tworzą wielkie grafiki, autorstwa Kingi Kin z biura mode:lina, jednak nawiązujących do prac wspomnianego przez inwestora Roya Lichtensteina. Finalnie sama nazwa projektu „Boom Office” jest cytatem wprost z grafiki na jednej ze ścian.

MA080_Boom Office_schemat.jpg
MA080_Boom-Office_HR_4.jpg
MA080_Boom-Office_HR_5.jpg
 “I would like to have a modern and a minimalistic office, but also with my very personal touch. Maybe some cartoons? I like Lichtenstein's style a lot, but also the street art in general.”  „Klimat biura powinien być prosty i nowoczesny. Chciałbym jednak nadać mu indywidualny charakter. Może komiksy? Podoba mi się styl Lichtensteina i generalnie street art.”

“I would like to have a modern and a minimalistic office, but also with my very personal touch. Maybe some cartoons? I like Lichtenstein's style a lot, but also the street art in general.”

„Klimat biura powinien być prosty i nowoczesny. Chciałbym jednak nadać mu indywidualny charakter. Może komiksy? Podoba mi się styl Lichtensteina i generalnie street art.”

MA080_Boom-Office_HR_8.jpg