Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

CoOffice

mode:lina architekci has a new home! We became a part of CoOffice in a refurbished Old Printing House now called Concordia Design.

mode:lina architekci ma nową siedzibę! Jesteśmy częścią CoOffice'u w nowym budynku Starej Drukarni, czyli zjawiska o nazwie Concordia Design.

modelina_cooffice_5.jpg
modelina_cooffice_1.jpg
 Our designers need both open  space for the joint meetings  and discussions, as well as smaller,  separate areas for focusing on individual work .  Nasi projektanci potrzebują zarówno otwartej  przestrzeni do wspólnych spotkań  i rozmów, jak i mniejszych, wydzielonych obszarów umożliwiających  skupienie przy indywidualnej pracy .

Our designers need both open space for the joint meetings and discussions, as well as smaller, separate areas for focusing on individual work.

Nasi projektanci potrzebują zarówno otwartej przestrzeni do wspólnych spotkań i rozmów, jak i mniejszych, wydzielonych obszarów umożliwiających skupienie przy indywidualnej pracy.

 Thanks to the large amount of room, all workstations are enclosed in a wooden box concealing a mezzanine – six desks, integrated lighting, storage and cabling.  Dzięki dużej wysokości pomieszczenia, wszystkie stanowiska pracy zostały zamknięte w drewnianym pudełku kryjącym antresolę - sześć stanowisk, zintegrowane oświetlenie, ukryte przechowanie oraz okablowanie.

Thanks to the large amount of room, all workstations are enclosed in a wooden box concealing a mezzanine – six desks, integrated lighting, storage and cabling.

Dzięki dużej wysokości pomieszczenia, wszystkie stanowiska pracy zostały zamknięte w drewnianym pudełku kryjącym antresolę - sześć stanowisk, zintegrowane oświetlenie, ukryte przechowanie oraz okablowanie.

modelina_cooffice_scheme.jpg
modelina_cooffice_2.jpg
modelina_cooffice_6.jpg