Facebook Instagram Facebook
mode:lina™
MA114_A&K_HR_8.jpg

D79 House

"We are a family with little children, who will go to school soon."

This idea was a starting point to design a multifunctional house space, which brings together a lot of different duties – both school and domestic ones. The investor wants to create a friendly and functional space

„Jesteśmy rodziną z małymi dziećmi, które za chwilę idą do szkoły.”

Ta myśl była punktem wyjścia do zaprojektowania wielofunkcyjnej przestrzeni domu, która pozwoli pogodzić wiele różnych obowiązków – szkolnych i domowych. Inwestorowi zależało na stworzeniu przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni.

MA114_D79_HR_1.jpg
MA114_D79_HR_2.jpg
 The architects from mode:lina™ during close cooperation with the investor helped to establish a dreamed-of interior to play and work in.  "We needed to organize the space so that children can play freely, put away their toys, while I have a dreamed-of white kitchen with an island and a large oak table."  Architekci z pracowni mode:lina™ w ścisłej współpracy z inwestorem pomogli stworzyć wymarzone wnętrze przyjazne do zabawy i pracy.   „Potrzebowaliśmy tak zorganizować przestrzeń, aby dzieci mogły się swobodnie bawić, schować swoje zabawki, podczas gdy ja będę miała swoją wymarzoną białą kuchnię z wyspą i duży dębowy stół.”

The architects from mode:lina™ during close cooperation with the investor helped to establish a dreamed-of interior to play and work in.

"We needed to organize the space so that children can play freely, put away their toys, while I have a dreamed-of white kitchen with an island and a large oak table."

Architekci z pracowni mode:lina™ w ścisłej współpracy z inwestorem pomogli stworzyć wymarzone wnętrze przyjazne do zabawy i pracy.

„Potrzebowaliśmy tak zorganizować przestrzeń, aby dzieci mogły się swobodnie bawić, schować swoje zabawki, podczas gdy ja będę miała swoją wymarzoną białą kuchnię z wyspą i duży dębowy stół.”

 The designers from mode:lina™  planned a lounge and kitchen's open space. The kitchen is distinguished by the big white island, white furniture and wooden walls. The big oak table with stylish chairs is the best place for daily work and also a place for meetings of friends and family.  „The space is open, comfortable and well-organized for our needs.”  Projektanci z mode:lina™ zaprojektowali otwartą przestrzeń salonu oraz kuchni. Kuchnię wyróżnia duża biała wyspa, białe meble oraz drewno na ścianach. Duży dębowy stół z różnymi stylowymi krzesłami to doskonałe miejsce do codziennej pracy, a także miejsce spotkań ze znajomymi. Wygodne sofy są idealnym miejscem do odpoczynku.   „Przestrzeń jest otwarta, wygodna i doskonale zorganizowana pod nasze potrzeby.”

The designers from mode:lina™ planned a lounge and kitchen's open space.

The kitchen is distinguished by the big white island, white furniture and wooden walls.

The big oak table with stylish chairs is the best place for daily work and also a place for meetings of friends and family.

„The space is open, comfortable and well-organized for our needs.”

Projektanci z mode:lina™ zaprojektowali otwartą przestrzeń salonu oraz kuchni.

Kuchnię wyróżnia duża biała wyspa, białe meble oraz drewno na ścianach.

Duży dębowy stół z różnymi stylowymi krzesłami to doskonałe miejsce do codziennej pracy, a także miejsce spotkań ze znajomymi. Wygodne sofy są idealnym miejscem do odpoczynku.

„Przestrzeń jest otwarta, wygodna i doskonale zorganizowana pod nasze potrzeby.”

MA114_D79_HR_4.jpg
MA114_D79_HR_6.jpg
MA114_D79_HR_7.jpg
MA114_D79_HR_8.jpg
MA114_D79_HR_9.jpg
MA114_D79_HR_10.jpg
MA114_D79_HR_11.jpg
MA114_D79_HR_12.jpg
MA114_D79_HR_13.jpg
MA114_D79_HR_14.jpg
MA114_D79_HR_15.jpg
 „(About bedroom) „This is our sanctuary. Our place. Our privacy”  The idea for the bedroom needed to incorporate the practical needs like storage space. The architects proposed a big bookcase which separate the beedrom from the rest of the world. To give it warm and cozy atmosphere wooden elements and various fabrics were used. (O sypialni) „To nasz azyl. Nasze miejsce. Nasza prywatność.”  Ideę jaka związana była z sypialnią trzeba było połączyć z koniecznością przechowywania ubrań i innych rzeczy. Projektanci zaproponowali duży regał na książki, który odgradza sypialnię od reszty świata. Aby nadać wnętrzu ciepły i przytulny klimat zastosowano drewniane elementy oraz tkaniny.

„(About bedroom) „This is our sanctuary. Our place. Our privacy”

The idea for the bedroom needed to incorporate the practical needs like storage space. The architects proposed a big bookcase which separate the beedrom from the rest of the world. To give it warm and cozy atmosphere wooden elements and various fabrics were used.

(O sypialni) „To nasz azyl. Nasze miejsce. Nasza prywatność.”

Ideę jaka związana była z sypialnią trzeba było połączyć z koniecznością przechowywania ubrań i innych rzeczy. Projektanci zaproponowali duży regał na książki, który odgradza sypialnię od reszty świata. Aby nadać wnętrzu ciepły i przytulny klimat zastosowano drewniane elementy oraz tkaniny.

 The investor's idea was to make feel at home for their quests. The apartment's plan perfectly works out during family get-togethers. There is a lot of room for sitting at the table as well as on the sofa. Inwestorowi zależało również aby goście czuli się jak u siebie w domu. Układ mieszkania doskonale sprawdza się podczas spotkań ze znajomymi oraz imprez rodzinnych. Jest dużo miejsca do siedzenia zarówno przy stole, jak i na sofie.

The investor's idea was to make feel at home for their quests. The apartment's plan perfectly works out during family get-togethers. There is a lot of room for sitting at the table as well as on the sofa.

Inwestorowi zależało również aby goście czuli się jak u siebie w domu. Układ mieszkania doskonale sprawdza się podczas spotkań ze znajomymi oraz imprez rodzinnych. Jest dużo miejsca do siedzenia zarówno przy stole, jak i na sofie.

MA114_D79_HR_16.jpg
MA114_D79_HR_17.jpg
MA114_D79_HR_19.jpg
MA114_D79_HR_21.jpg