Facebook Instagram Facebook
mode:lina™
MA118_HTGLodz_HR01.jpg

Human Touch Group Pavilion in Łódź

The next effect of cooperation between mode:lina™ and Meble VOX became a new pavilion for Human Touch Group. The first pavilion's follower was realized on Łódź Design Festival 2015. The festival was founded in 2007, it has served from the very beginning as a review of Polish design achievements. Since its founding, the Festival has attracted more than 270,000 attendees from around the world.

Kolejnym efektem współpracy pracowni mode:lina™ oraz Meble VOX był projekt nowego pawilonu dla Human Touch Group. Następca pierwszego pawilonu powstał podczas Łódź Design Festival 2015. Festiwal powstał w 2007 roku, przyjmując u swoich początków formułę przeglądu osiągnięć polskiego wzornictwa. ŁDF to obecnie najważniejsze wydarzenie związane z projektowaniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Festiwal odwiedziło w trakcie dotychczasowych edycji ponad 270 000 osób z całego świata.

MA118_HTGLodz_HR01.jpg
MA118_HTGLodz_HR05.jpg
MA118_HTGLodz_HR02.jpg
MA118_HTGLodz_HR03.jpg
 Human Touch Group pavilion has been located in a festival centre in former factory building – Art_inkubator in Łódź. The pavilion was placed on the entering into the festival's centre. This is why designers decided to allow an uninterrupted flow of people through the pavilion. Pawilon Human Touch Group stanął w centrum festiwalowym w pofabrycznym budynku Art_inkubator w Łodzi. Był miejscem, przez które w pierwszej kolejności przechodzili uczestnicy festiwalu – stąd ponownie architekci postawili na swobodny przepływ ludzi przez jego przestrzeń.

Human Touch Group pavilion has been located in a festival centre in former factory building – Art_inkubator in Łódź. The pavilion was placed on the entering into the festival's centre. This is why designers decided to allow an uninterrupted flow of people through the pavilion.

Pawilon Human Touch Group stanął w centrum festiwalowym w pofabrycznym budynku Art_inkubator w Łodzi. Był miejscem, przez które w pierwszej kolejności przechodzili uczestnicy festiwalu – stąd ponownie architekci postawili na swobodny przepływ ludzi przez jego przestrzeń.

 Pavilion's spatial form created by mode:lina™ is nothing else than an houses with Concordia Taste cafe equipped with FoodLab by Tomek Rygalik (http://www.studiorygalik.com/) and Mała Czarna (The Little Black) designed by Maria Jeglińska (http://www.mariajeglinska.com/). Forma zaproponowana przez architektów z pracowni mode:lina™ przybrała kształt domków, w których nie zabrakło części kawiarnianej Concordia Taste , wyposażonej w FoodLab projektu Tomka Rygalika oraz stoliki i krzesła Mała Czarna projektu Marii Jeglińskiej .

Pavilion's spatial form created by mode:lina™ is nothing else than an houses with Concordia Taste cafe equipped with FoodLab by Tomek Rygalik (http://www.studiorygalik.com/) and Mała Czarna (The Little Black) designed by Maria Jeglińska (http://www.mariajeglinska.com/).

Forma zaproponowana przez architektów z pracowni mode:lina™ przybrała kształt domków, w których nie zabrakło części kawiarnianej Concordia Taste, wyposażonej w FoodLab projektu Tomka Rygalika oraz stoliki i krzesła Mała Czarna projektu Marii Jeglińskiej.

 Each house is finished with wood on steel black construction. Flooring, furniture and exhibition's equipment were supplied by members of Human Touch Group. Każdy z domków wykończony jest drewnem, które umieszczone jest na czarnej stalowa konstrukcji. Domki wypełnione są meblami, podłogami i akcesoriami z asortymentu członków Human Touch Group.

Each house is finished with wood on steel black construction. Flooring, furniture and exhibition's equipment were supplied by members of Human Touch Group.

Każdy z domków wykończony jest drewnem, które umieszczone jest na czarnej stalowa konstrukcji. Domki wypełnione są meblami, podłogami i akcesoriami z asortymentu członków Human Touch Group.

MA118_HTGLodz_HR06.jpg
MA118_HTGLodz_HR07.jpg
MA118_HTGLodz_HR10.jpg
MA118_HTGLodz_HR11.jpg
MA118_HTGLodz_HR12.jpg
MA118_HTGLodz_HR13.jpg
MA118_HTGLodz_HR14.jpg
MA118_HTGLodz_HR17.jpg
MA118_HTGLodz_HR18.jpg
MA118_HTGLodz_HR19.jpg
MA118_HTGLodz_HR21.jpg
 Human Touch Group (http://www.humantouchgroup.com/) is an initiative uniting ten diverse subjects under one common humanistic approach.  Human Touch Group (http://www.humantouchgroup.com/) to idea jednocząca dziesięć podmiotów o różnych profilach działalności i jednej wspólnej humanistycznej idei.

Human Touch Group (http://www.humantouchgroup.com/) is an initiative uniting ten diverse subjects under one common humanistic approach.

Human Touch Group (http://www.humantouchgroup.com/) to idea jednocząca dziesięć podmiotów o różnych profilach działalności i jednej wspólnej humanistycznej idei.

MA118_HTGLodz_HR20.jpg
MA118_HTGLodz_HR23.jpg
MA118_HTGLodz_HR22.jpg