Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

Hydroponic Pumping Station

WHY? THE CONCEPT OF REVILATIZATION.

Piła is a city famous for its extensive green spaces. In Piła there are many primary, secondary and higher level schools. Piła has a crystal, clear "tap water". The combination of health topic and water can once again promote the city and help to restore function of an old pumping station.

DLACZEGO? ...CZYLI KONCEPCJA REWITALIZACJI.

Piła jest miastem słynącym z obszernych terenów zielonych. W Pile funkcjonuje wiele szkół podstawowych, średnich oraz wyższych. Piła szczyci się krystalicznie czystą „kranówką”. Połączenie wątku zdrowa oraz wody może raz jeszcze wypromować miasto Piła oraz pomóc przywrócić funkcję pompy w starej przepompowni.

MA000_20120927_parter_bialy_goto.jpg
211172_plansza2 copy.jpg
MA000_20120927_pietro_bialy_goto.jpg
MA000_20121215_noweujecie_2.jpg
211172_plansza1.jpg
MA000_20121215_noweujecie_1.jpg