Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

1st place in Maciej Nowicki Awards

 

31 stycznia 2013 r. miało miejsce rozstrzygnięcie VII edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego pt. "Architektura Innowacyjna".

Pierwsze miejsce zajęła pracownia mode:lina architekci w składzie: mgr inż. arch. Jerzy Wożniak, mgr inż. arch. Paweł Garus, mgr sztuki King Kin, inż. arch. Agnieszka Owsiany, za projekt rewitalizacji hydropompowni w Pile.

 

“On January 31st 2013 the winners of the 8th edition of Maciej Nowicki - Prize Architecture Innovative were announced.

1st place was awarded to mode:lina architekci studio composed of Jerzy Woźniak, Paweł Garus, King Kin and Agnieszka Owsiany, for their revitalization project of the pumping station in Piła.”