Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

Meble VOX Pavilion

A close cooperation between Meble VOX with mode:lina™ design studio gave birth to a unique fair pavilion. Its premiere took place during prestigious imm cologne fair in January 2015. In a slightly modified form it appeared again during Meble Polska / Furniture Fair in Poznań (PL), in February 2015.

Owocem bliskiej współpracy firmy Meble VOX z pracownią mode:lina™ stał się wyjątkowy pawilon wystawienniczy. Premiera pawilonu miała miejsce na prestiżowych targach imm cologne w styczniu 2015 roku. W nieco zmodyfikowanej formie pawilon pojawił się na targach Meble Polska, które odbyły się w Poznaniu w lutym 2015.

MA166_VOX_Meble_polskie_HR_1.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_2.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_3.jpg
 The pavilion's shape refers to the new line of  Meble VOX  retail spaces, which is created entirely under the auspices of  mode:lina™  studio.  Kształt pawilonu nawiązuje do nowej linii sklepów Meble VOX, która w całości powstaje pod okiem projektantów z  mode:lina™ .   

The pavilion's shape refers to the new line of Meble VOX retail spaces, which is created entirely under the auspices of mode:lina™ studio.

Kształt pawilonu nawiązuje do nowej linii sklepów Meble VOX, która w całości powstaje pod okiem projektantów z mode:lina™.

 

MA166_VOX_Meble_polskie_HR_4.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_5.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_6.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_7.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_8.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_10.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_11.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_12.jpg
MA166_VOX_Meble_polskie_HR_13.jpg