Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

NIEMAPA Poznan

Gzub, take a non-map (niemapa) and go for a walk! Look around, observe, ask, find out, look inside!
Gzub – in dialect of Poznan means “child”.
The cooperation under the Design and Creativity Festival for Kids organised by Concordia Design, has brought a lot of fun with it for mode:lina™  team! The designers' task was to create an exhibition for children, which simultaneously would be a premiere for all-Poland project NIEMAPA in Poznań.

Gzubie, weź niemapę i chodź na spacer! Rozglądaj się, obserwuj, pytaj, dowiedz się, zajrzyj! 
Gzub – w gwarze poznańskiej dziecko
Współpraca w ramach Festiwalu Designu i Kreatywności dla Dzieci organizowanego przez Concordia Design przyniosła zespołowi mode:lina™ wiele frajdy! Projektanci dostali  zadanie stworzenia wystawy dla dzieci, która jednocześnie będzie poznańską premierą ogólnopolskiego projektu nieMAPA

MA222_niemapa_01.jpg
MA222_niemapa_02.jpg
MA222_niemapa_03.jpg
MA222_nieMAPA_schemat_press.jpg
MA222_niemapa_04.jpg
 NIEMAPA is an exceptional designed series of illustrated city guides for children and their families. Considering the fact that the project is temporary, the architects had to create a construction, which would be made of inexpensive and renewable materials. At the same time, the construction had to be equal to children’s fantasy, curiosity and unexpected surprises.  NIEMAPA to wyjątkowo zaprojektowana seria ilustrowanych przewodników po mieście dla dzieci i rodzin.  Ze względu na tymczasowy charakter projektu, architekci musieli stworzyć konstrukcję, która będzie wykonana z tanich i odnawialnych materiałów, a jednocześnie sprosta dziecięcej fantazji, ciekawości i nieoczekiwanym niespodziankom. 

NIEMAPA is an exceptional designed series of illustrated city guides for children and their families. Considering the fact that the project is temporary, the architects had to create a construction, which would be made of inexpensive and renewable materials. At the same time, the construction had to be equal to children’s fantasy, curiosity and unexpected surprises.

NIEMAPA to wyjątkowo zaprojektowana seria ilustrowanych przewodników po mieście dla dzieci i rodzin. 
Ze względu na tymczasowy charakter projektu, architekci musieli stworzyć konstrukcję, która będzie wykonana z tanich i odnawialnych materiałów, a jednocześnie sprosta dziecięcej fantazji, ciekawości i nieoczekiwanym niespodziankom. 

MA222_niemapa_11.jpg
 That is how an enormous maze made of carton has been created. It hides a lot of attractions for children and at the same time it is friendly and safe for them. Huge walls have perfectly provided a place for exhibition of wonderful graphics designed by Studio Ładne Halo for the guide series NIEMAPA . Small and big explorers have been looking through every nook and cranny of the city. They could have: walked under a footbridge of the Porta Posnania ICHOT , counted animals in the zoo and entered the suitable for their size gates of the Culture Centre Zamek . Tak właśnie powstał duży kartonowy labirynt skrywający wiele atrakcji dla dzieci, będąc jednocześnie dla nich przyjazny i bezpieczny. Duże ściany idealnie zapewniły ekspozycję wspaniałych grafik zaprojektowanych przez Studio Ładne Halo dla serii przewodników NIEMAPA . Mali i duzi odkrywcy przyglądali się zakamarkom miasta: mogli przejść pod kładką Bramy Poznania ICHOT , policzyć zwierzęta w Zoo i wejść odpowiednimi do swojego rozmiaru wrotami do CK Zamek .

That is how an enormous maze made of carton has been created. It hides a lot of attractions for children and at the same time it is friendly and safe for them. Huge walls have perfectly provided a place for exhibition of wonderful graphics designed by Studio Ładne Halo for the guide series NIEMAPA.
Small and big explorers have been looking through every nook and cranny of the city. They could have: walked under a footbridge of the Porta Posnania ICHOT, counted animals in the zoo and entered the suitable for their size gates of the Culture Centre Zamek.

Tak właśnie powstał duży kartonowy labirynt skrywający wiele atrakcji dla dzieci, będąc jednocześnie dla nich przyjazny i bezpieczny. Duże ściany idealnie zapewniły ekspozycję wspaniałych grafik zaprojektowanych przez Studio Ładne Halo dla serii przewodników NIEMAPA. Mali i duzi odkrywcy przyglądali się zakamarkom miasta: mogli przejść pod kładką Bramy Poznania ICHOT, policzyć zwierzęta w Zoo i wejść odpowiednimi do swojego rozmiaru wrotami do CK Zamek.

MA222_niemapa_06.jpg
MA222_niemapa_07.jpg
MA222_niemapa_09.jpg
MA222_niemapa_10.jpg
 Additionally, during the exhibition there were available the most characteristic sounds of Poznań to listen to for small visitors via the  audiochmura  (sonic-cloud) designed by mode:lina™ studio. Moreover, children could also have become a designers in order to design their dreamed-of yard. Dodatkowo na małych gości  wystawy czekały najbardziej charakterystyczne dźwięki z Poznania ukryte w  audiochmurze  zaprojektowanej przez pracownię mode:lina™ . Dzieci mogły również wcielić się w rolę projektantów projektując swoje wymarzone podwórko. 

Additionally, during the exhibition there were available the most characteristic sounds of Poznań to listen to for small visitors via the audiochmura (sonic-cloud) designed by mode:lina™ studio. Moreover, children could also have become a designers in order to design their dreamed-of yard.

Dodatkowo na małych gości  wystawy czekały najbardziej charakterystyczne dźwięki z Poznania ukryte w audiochmurze zaprojektowanej przez pracownię mode:lina™ . Dzieci mogły również wcielić się w rolę projektantów projektując swoje wymarzone podwórko. 

MA222_niemapa_14.jpg
MA222_niemapa_15.jpg
MA222_niemapa_16.jpg