Facebook Instagram Facebook
mode:lina™
MA_Opera_Wroclaw_HR01.jpg

Opera Software Wrocław

We really had to work for a long time to find a place, which would combine this non-corporate atmosphere, prestigious location along with a piece of history. And here it is! - says Krystian Kolondra, director of Polish agency Opera Software.

The designers from mode:lina™ studio have faced a challenge of planning an interior project for Norwegian company Opera Software, creator of the popular web browser. The company headquarters are located in two prestigious town houses in the hearth of Wroclaw - one from the beginning of the XIX century and the second from 1913 – which the owner is Zbigniew Grycan. 

Długo szukaliśmy miejsca, które połączy ten niekorporacyjny klimat, prestiżową lokalizację i kawał historii. I oto jest ! - mówi Krystian Kolondra, dyrektor polskiego oddziału Opera Software.

Projektanci z pracowni mode:lina™ stanęli przed zadaniem zaprojektowania wnętrz dla oddziału norweskiej firmy Opera Software, twórcy popularnej przeglądarki. Siedziba mieści się w dwóch prestiżowych kamienicach w centrum Wrocławia – jednej z początku XIX wieku i drugiej z 1913 roku – których właścicielem jest Zbigniew Grycan.

MA_Opera_Wroclaw_HR01.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR02.jpg
MA176_Representative space.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR03.jpg
 All of this started with one e-mail titled  “We want the best office in the world!” . / A wszystko zaczęło się od jednego e-maila o wymownym tytule  „Chcemy mieć  najlepsze biuro na świecie!”.

All of this started with one e-mail titled “We want the best office in the world!”.

/

A wszystko zaczęło się od jednego e-maila o wymownym tytule „Chcemy mieć  najlepsze biuro na świecie!”.

MA_Opera_Wroclaw_HR07.jpg
   Despite the fact that the roots of Opera Software  lie in Norway, its Polish agency is closely connected to Wroclaw. Moreover, business centre Hieroniumus (the so-called Glass House ) is an extremely important building for people, who live in Wroclaw. As a result, the city architecture has inspired the designers during the design process of the company’s interior.  / Mimo, że korzenie firmy Opera Software  sięgają Norwegii, to jej polski oddział jest ściśle związany z Wrocławiem. Ponadto samo centrum biznesoweHieronimus (tzw.  Szklany Dom )  jest ważnym dla wrocławian budynkiem, dlatego projektanci szukali inspiracji do nowej aranżacji wnętrz w samej architekturze miasta.   

 

Despite the fact that the roots of Opera Software lie in Norway, its Polish agency is closely connected to Wroclaw. Moreover, business centre Hieroniumus (the so-called Glass House) is an extremely important building for people, who live in Wroclaw. As a result, the city architecture has inspired the designers during the design process of the company’s interior. 

/

Mimo, że korzenie firmy Opera Software sięgają Norwegii, to jej polski oddział jest ściśle związany z Wrocławiem. Ponadto samo centrum biznesoweHieronimus (tzw. Szklany Dom)  jest ważnym dla wrocławian budynkiem, dlatego projektanci szukali inspiracji do nowej aranżacji wnętrz w samej architekturze miasta. 

 

MA_Opera_Wroclaw_HR09.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR10.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR11.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR12.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR13_2.jpg
 Given the stylistic preferences of employees and the atmosphere of the city - the final result has been preserved in the industrial, the so-called, loft style. / Biorąc pod uwagę preferencje stylistyczne pracowników oraz klimat miasta efekt końcowy udało się utrzymać w industrialnej, tzw. loftowej atmosferze. 

Given the stylistic preferences of employees and the atmosphere of the city - the final result has been preserved in the industrial, the so-called, loft style.

/

Biorąc pod uwagę preferencje stylistyczne pracowników oraz klimat miasta efekt końcowy udało się utrzymać w industrialnej, tzw. loftowej atmosferze. 

MA_Opera_Wroclaw_HR13.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR14.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR15.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR16.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR17.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR18.jpg
MA176_Wroclaw Railway Station.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR22_2.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR19.jpg
 Thus, the picture of Wroclaw as “the city of one hundred bridges” has became the main theme of the project. Constructions in the shape of arch, grates and colours directly referring to the most popular spices are dominating inside the building. / Tak oto motywem przewodnim stał się wizerunek Wrocławia jako „miasta stu mostów” . We wnętrzach dominują konstrukcje w kształcie łuków, kratownice oraz kolory nawiązujące bezpośrednio do najbardziej znanych przepraw. 

Thus, the picture of Wroclaw as “the city of one hundred bridges” has became the main theme of the project. Constructions in the shape of arch, grates and colours directly referring to the most popular spices are dominating inside the building.

/

Tak oto motywem przewodnim stał się wizerunek Wrocławia jako „miasta stu mostów”. We wnętrzach dominują konstrukcje w kształcie łuków, kratownice oraz kolory nawiązujące bezpośrednio do najbardziej znanych przepraw. 

MA_Opera_Wroclaw_HR21.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR22.jpg
MA176_Wroclaw Market Hall.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR23.jpg
 The arrangement of the kitchenette is an abstract, but recognisable reference to the architectural icons of the city, such as the construction of Market Hall, Central Railway Station hall or Szczytnicki’s Park. / Aranżacja aneksów kuchennych stanowi abstrakcyjne, acz rozpoznawalne nawiązania do architektonicznych ikon miasta jak np. konstrukcji Hali Targowej, charakterystycznego hallu Dworca Głównego czy Parku Szczytnickiego.   

The arrangement of the kitchenette is an abstract, but recognisable reference to the architectural icons of the city, such as the construction of Market Hall, Central Railway Station hall or Szczytnicki’s Park.

/

Aranżacja aneksów kuchennych stanowi abstrakcyjne, acz rozpoznawalne nawiązania do architektonicznych ikon miasta jak np. konstrukcji Hali Targowej, charakterystycznego hallu Dworca Głównego czy Parku Szczytnickiego. 

 

MA_Opera_Wroclaw_HR25.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR26.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR27.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR28.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR29.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR30_02.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR32.jpg
MA176_Pergola.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR42.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR44.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR33.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR34.jpg
MA176_CPU.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR35.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR36.jpg
 On the contrary, meeting rooms are directly associated with computers and IT branch: there is an integrated circuit, fans and decors, which are made out of nearly one thousand old floppy disks and over two hundred keyboards! / Z kolei sale konferencyjne kojarzą się bezpośrednio z komputerami i branżą IT : jest układ scalony, wentylatory oraz dekory powstałe dzięki wykorzystaniu prawie tysiąca starych dyskietek i ponad dwustu klawiatur!   

On the contrary, meeting rooms are directly associated with computers and IT branch: there is an integrated circuit, fans and decors, which are made out of nearly one thousand old floppy disks and over two hundred keyboards!

/

Z kolei sale konferencyjne kojarzą się bezpośrednio z komputerami i branżą IT: jest układ scalony, wentylatory oraz dekory powstałe dzięki wykorzystaniu prawie tysiąca starych dyskietek i ponad dwustu klawiatur! 

 

MA_Opera_Wroclaw_HR37.jpg
MA176_Cooling.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR39.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR40.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR41.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR46.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR47.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR48.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR49.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR50.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR51.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR52.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR53.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR54.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR56.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR49(2).jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR57.jpg
MA176_Telephone Booth.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR30.jpg
MA176_Office02.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR60.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR63.jpg
MA_Opera_Wroclaw_HR61.jpg