Quotel

Quotel

QUOTEL (combination of words: "quote" and "a hotel").

QUOTEL (połączenie słów: quote (ang. cytat) i hotel).


Architects of mode:lina have completed an apartment designed for guests visiting the Poznań International Fair.This specificcustomer defines the nature of this apartment - at the crossroads of hotel features andrelaxedhomely atmosphere.

Architekci z mode:lina zrealizowali mieszkanie przeznaczone dla gości odwiedzających Międzynarodowe Targi Poznańskie. Ten specyficzny odbiorca definiuje charakter mieszkania - na styku hotelowej funkcjonalności i domowej atmosfery odpoczynku.

The challenge was to use easily replaceable parts (here: IKEA) and create a space that definitely stands outamong other similaroffers on the market. Designers, faithful to the principle of crossing-over, combinedcatalogue elements with custom-made ones tocreate an affordable and durable design giving the impression oftailored interior.

Wykorzystanie łatwych do wymiany elementów katalogowych (tu: IKEA) w oczach projektantów stanowiło wyzwanie do stworzenia przestrzeni, która zdecydowanie wybije się wśród innych, podobnych ofert na rynku. Wierni zasadzie crossing-over, połączyliśmy elementy katalogowe z tymi wykonanymi na zamówienie, by stworzyć niedrogi, odporny na eksploatację nowoczesny design, wyglądający jak wnętrze wykonane na miarę.

We wish you a pleasant stay in Poznań!

If you feel like spending some time in Poznań and QUOTEL apartment please contact Agnieszka Fedorowicz - Kokot

(+48 663 406 046, a.fedorowicz_kokot@interia.pl).

Życzymy Gościom Targowym udanego pobytu w mieście Poznań!

Jeśli chcesz spędzić czas w QUOTELu w Poznaniu, skontaktuj się proszę z p. Agnieszką Fedorowicz-Kokot

(+48 663 406 046, a.fedorowicz_kokot@interia.pl).

PROJECT: Quotel
(Accomodation for fair visitors in Poznan)
DESIGN BY:

architectural studio mode:lina architekci
LOCATION:
Poznań, Poland
AREA:
110 m2
PHASE:
Completed (2010)
PHOTOS: Marcin Ratajczak (www.pfmarcinratajczak.fott.pl)

OBIEKT: Quotel
(Hotel dla gości targowych w Poznaniu)
AUTORZY PROJEKTU:

pracownia architektoniczna mode:lina architekci
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 110 m2
FAZA: Zrealizowane (2010)
ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak (www.pfmarcinratajczak.fott.pl)

Works: