Beam & Block House

Beam & Block House

„We assume that less is more.”

The clients came to mode:lina architekci office with this concept and a 140m. of house interior, which was meant to be designed according to their own ideas.

„Wychodzimy w założenia, że mniej to więcej.”

Z tą koncepcją klienci zgłosili się do biura mode:lina architekci. Z koncepcją i ze 140m wnętrza domu, w który zamierzali tchnąć wszystkie swoje idee.

Clever solution under the stairs allowed to get another place to store, without taking up valuable space. There's even place for a doghouse!

Sprytna zabudowa pod schodami pozwoliła uzyskać kolejne miejsce do przechowania, bez zabierania cennej przestrzeni. Znalazło się nawet miejsce na budę dla psa!

„During working days our breakfast is ultra fast (She doesn't eat anything, he eats while leaving house). We celebrate weekend meals, that's why we need a big dining table.”

„W tygodniu jemy śniadania w wersji super szybkiej (Ona nie je w ogóle, On często na stojąco, w locie). Celebrujemy posiłki w weekendy – wtedy chcemy usiąść przy stole jadalnym.”

An island was a dream for the kitchen area.

W kuchni marzeniem była wyspa.

Living room space was once again dictated with minimalist attitude:

„We don't want the whole room to be about TV. We have some books, some albums also, it would be nice to expose them. Fireplace same as TV - we want it but it should be discreet.”


Przestrzeń salonu znowu została podyktowana minimalistycznym podejściem:

„Nie chcemy, żeby całe pomieszczenie było zorientowane na TV. Mamy też książki i kilka dobrych albumów, które fajnie byłoby wyeksponować. Kominek chcemy, żeby był, ale znowu – dyskretnie.”


Scandinavian style, client's favorite, was reached by materials: raw concrete and wood. It's supplemented with white and dark grey shades with ubiquitous energetic yellow color.

Skandynawski styl, o który chodziło klientom, uzyskano przy pomocy materiałów - surowego betonu i drewna. Uzupełniają je szarości, biel i wszechobecny, energetyczny żółty kolor.

„The fewer door, the better interior is – we want space as big as possible! But we need a lot of storage space as well.”

Sliding doors don't take too much space and their mirror surface enlarges the space.

„Im mniej drzwi tym lepiej – chcemy mieć jak największą przestrzeń! A do tego potrzebujemy dużo zabudowy, na przechowywanie ciuchów itp."

Przesuwne drzwi nie zajmują miejsca, a ich lustrzana powierzchnia optycznie powiększa przestrzeń.

White frame marks open kitchen.

Biała opaska akcentuje otwartą kuchnię.

Art appears in this interior in the form of paintings, designer furniture and accessories.

Sztuka pojawia się we wnętrzu w postaci obrazów i designerskich mebli i dodatków.

Upstairs, as well as on the ground floor, raw materials and gray shades are combined with energetic yellow color.

Na piętrze domu, podobnie jak na parterze, surowe materiały i szarości przeplatają się z energetycznym żółtym kolorem.

Bedroom is connected with the wardrobe: - (She) „I like having my wardrobe in the bedroom. (It has to be really big!). We usually wake up at the same time, if not, my rummaging doesn't disturb him."

Sypialnia połączona została z garderobą - (Ona) „Lubię mieć szafę w sypialni (potrzebna jest naprawdę duża!). Wstajemy mniej więcej równo, ale jego i tak nie budzi moje grzebanie.”

„In bathroom, there's usually the two of us so we want both the shower and the bathtub.” On this small space, divided into two parts, architects successfully fit quite a big bath and a comfortable shower.

„Często jesteśmy w łazience we dwójkę – chcemy mieć i prysznic, i wannę.” Na niewielkiej powierzchni, podzielonej na dwie części łazienki architekci zmieścili sporą wannę i wygodny prysznic.

PROJECT: Beam&Block House

DESIGN: mode:lina architekci architecture studio

DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin

LOCATION: Poznań

AREA: 140 m2

COMPLETION: 2013

PHOTOS: Marcin Ratajczak (http://www.pfmarcinratajczak.fott.pl/)

PROJEKT: Beam&Block House

DESIGN: mode:lina architekci

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin

LOKALIZACJA: Poznań

POWIERZCHNIA: 140 m2

REALIZACJA: 2013

ZDJĘCIA: Marcin Ratajczak (http://www.pfmarcinratajczak.fott.pl/)

Works: