Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

Voivodeship Police Headquarters in Poznań

Pracownia Architektoniczna POZNAŃ_PROJEKT in collaboration with mode:lina™designed the main entrance to the Voivodeship Police Headquarters in Poznań , situated in a building that is a part of the protected historic urban structure.

Pracownia Architektoniczna POZNAŃ_PROJEKT we współpracy z zaprzyjaźnionym studio mode:lina™ są autorami nowego wejścia głównego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mieszczącej się w budynku będącym częścią zespołu urbanistyczno - architektonicznego objętego ochroną konserwatorską.

poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_3.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_4.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_5.jpg
pp_modelina_policja_kochanowskiego_schemat.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_6.jpg
 The aim of this renovation was to adjust the entrance for disabled users as well as set a new standard for Police interiors by designing a modern one. / Głównym celem modernizacji była adaptacja strefy wejścia pod kątem niepełnosprawnych użytkowników oraz nadanie policyjnemu wnętrzu nowej jakości.

The aim of this renovation was to adjust the entrance for disabled users as well as set a new standard for Police interiors by designing a modern one.

/

Głównym celem modernizacji była adaptacja strefy wejścia pod kątem niepełnosprawnych użytkowników oraz nadanie policyjnemu wnętrzu nowej jakości.

poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_8.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_9.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_10.jpg
 While the exterior part had to be approved by City's Heritage Conservator, architects had a free hand to design the interior:   “Simple and clear! - that was how we planned to design the interior.  We decided to use white and dark grey as a background forblue – an official Police color.  Main circulation is marked in white both on the floor and the barrisol, LED enlightened ceiling.  / O ile zmiany w elewacji zewnętrznej powstawały pod czujnym okiem Miejskiego Konserwatora Zabytków, tak przy aranżacji wnętrz projektanci dostali pełną dowolność:  “Prosto i klarownie! - tak postanowiliśmy zaprojektować to wnętrze.  Połączenie kolorów białego i szarego posłużyło jako tło dla charakterystycznego dla Policji niebieskiego.  Ścieżki komunikacyjne odznaczają się kolorem białym zarówno na posadzce jak i na barrisol-owym suficie podświetlanym diodami LED.

While the exterior part had to be approved by City's Heritage Conservator, architects had a free hand to design the interior: 

“Simple and clear! - that was how we planned to design the interior.

We decided to use white and dark grey as a background forblue – an official Police color.

Main circulation is marked in white both on the floor and the barrisol, LED enlightened ceiling.

/

O ile zmiany w elewacji zewnętrznej powstawały pod czujnym okiem Miejskiego Konserwatora Zabytków, tak przy aranżacji wnętrz projektanci dostali pełną dowolność:

“Prosto i klarownie! - tak postanowiliśmy zaprojektować to wnętrze.

Połączenie kolorów białego i szarego posłużyło jako tło dla charakterystycznego dla Policji niebieskiego.

Ścieżki komunikacyjne odznaczają się kolorem białym zarówno na posadzce jak i na barrisol-owym suficie podświetlanym diodami LED.

 Blue splashes on reception desk and furniture leave no doubts that you are in Police Headquarters.  Even though being a policeman is tough, we softened the appearance of the interior by rounding all the angles and corners.”  Simple? Clear! We wish you a pleasant, and most of all, a peaceful stay in Poznań.  /  Niebieskie akcenty na ladzie recepcyjnej oraz na meblach nie pozostawiają wątpliwości, że jesteśmy w siedzibie Policji.  I choć praca w Policji często wymaga bycia twardym, postanowiliśmy załagodzić charakter wnętrza zaokrąglając kąty i narożniki.”  Proste? Klarowne! Życzymy bezpiecznego pobytu w Poznaniu.

Blue splashes on reception desk and furniture leave no doubts that you are in Police Headquarters.

Even though being a policeman is tough, we softened the appearance of the interior by rounding all the angles and corners.”

Simple? Clear!

We wish you a pleasant, and most of all, a peaceful stay in Poznań. 

/

Niebieskie akcenty na ladzie recepcyjnej oraz na meblach nie pozostawiają wątpliwości, że jesteśmy w siedzibie Policji.

I choć praca w Policji często wymaga bycia twardym, postanowiliśmy załagodzić charakter wnętrza zaokrąglając kąty i narożniki.”

Proste? Klarowne!

Życzymy bezpiecznego pobytu w Poznaniu.

poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_12.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_13.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_14.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_16.jpg
poznanprojekt_modelina_policja-kochanowskiego_17.jpg