Facebook Instagram Facebook
mode:lina™
RENDER3.jpg

POLY Religious Centre

POLY is a multi-religious center concept that has been created as a competition entry for Faith! By Combo Competitions. POLY is a place for prayer for all the faithful, regardless of their religion, encircled by interactive info point.

POLY jest koncepcją wieloreligijnego centrum zaprojektowanego w ramach konkursu Faith! organizowanego przez Combo Competitions. POLY jest miejscem modlitwy dla wszystkich wiernych, niezależnie od ich religii, otoczonym przez interaktywne platformy informacyjne.

RENDER3.jpg
RENDER2.jpg
 Every religion is a path . A path that leads us from darkness to the light . Every religion explains the world we live in, from its smallest particles, to the whole universe . Every religion is a prayer . A prayer we devote ourselves to individually or in a community . Every religion is a connection . A connection between people, between worlds, between places. Każda religia jest drogą . Drogą prowadzącą nas z ciemności w światło . Każda religia objaśnia świat, w którym żyjemy, od jego najmniejszych aspektów, po cały wszechświat. Każda religia to modlitwa . Trwamy na modlitwie indywidualnie lub wspólnie . Każda religia to łączność . Łączność pomiędzy ludźmi, pomiędzy światami, pomiędzy miejscami.

Every religion is a path.
A path that leads us from darkness to the light.
Every religion explains the world we live in, from its smallest particles, to the whole universe.
Every religion is a prayer.
A prayer we devote ourselves to individually or in a community.
Every religion is a connection.
A connection between people, between worlds, between places.

Każda religia jest drogą.
Drogą prowadzącą nas z ciemności w światło.
Każda religia objaśnia świat, w którym żyjemy, od jego najmniejszych aspektów, po cały wszechświat.
Każda religia to modlitwa.
Trwamy na modlitwie indywidualnie lub wspólnie.
Każda religia to łączność.
Łączność pomiędzy ludźmi, pomiędzy światami, pomiędzy miejscami.

1PROBA.jpg