Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

Poznań Design Talks

 

Paweł Garus oraz Jerzy Woźniak z pracowni architektonicznej mode:lina architekci uczestniczyli w cyklu spotkań w ramach Poznań Design Talks. Były to spotkania z najbardziej utalentowanymi projektantami, dydaktykami oraz aktywistami designu z Poznania.

Tematem spotkania z architektami z pracowni mode:lina była relacja pomiędzy wzorcnictwem a architekturą.

 

Paweł Garus and Jerzy Woźniak from mode:lina architekci studio participated in a cycle of meetings during the Poznań Design Talks.  The meetings were held with the most talented designers, educators and activists of design in Poznań.

The topic of the meeting with the designers from mode:lina focus on the relations between design and architecture.