House in Złotkowo

In Złotkowo, near Poznań, a new house was built. Its owners: young parents, Kraftwerk's music fans and minimalistic style lovers had their own, original idea for this interior.

W podpoznańskim Złotkowie powstał nowy dom. Jego mieszkańcy – młodzi rodzice, miłośnicy muzyki Kraftwerk i wielbiciele surowego minimalizmu mieli swój oryginalny pomysł na urządzenie całego wnętrza.

PROJECT: House in Zlotkowo
DESIGN: mode:lina™
DESIGN TEAM: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Justyna Wasiluk
STATUS: In progress
AREA: 110 m2
PHOTOS: mode:lina architekci

PROJEKT: Dom w Złotkowie
DESIGN: mode:lina™
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Kinga Kin, Justyna Wasiluk
STATUS: W trakcie realizacji
POWIERZCHNIA: 110 m2
ZDJĘCIA: mode:lina architekci