Wilczak Residential Building in Poznań

The construction of Wilczak residential buidling has begun. The building has been designed by Pracownia Architektoniczna Poznań_Projekt in collaboration with mode:lina architekci.

Ruszyła budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Wilczak w Poznaniu. Projekt budynku został stworzony przez Pracownię Architektoniczną Poznań_Projekt we współpracy z zaprzyjaźnioną pracownią mode:lina architekci.

PROJECT: Wilczak Residential Building in Poznań
INVESTOR: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady"
DESIGN: Pracownia Architektoniczna POZNAŃ-PROJEKT (www.poznan-projekt.pl), mode:lina architekci architecture studio
LOCATION: Poznań
AREA: 8 096 m2
NUMBER OF APARTMENTS: 97
PHASE: In progress
PHOTOS: mode:lina architekci

PROJEKT: Budynek Wielorodzinny przy ul. Wilczak w Poznaniu
INWESTOR: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady"
DESIGN: Pracownia Architektoniczna POZNAŃ-PROJEKT (www.poznan-projekt.pl), mode:lina architekci
LOKALIZACJA: Poznań
POWIERZCHNIA: 8 096 m2
LICZBA MIEZKAŃ: 97
FAZA: W trakcie realizacji
ZDJĘCIA: mode:lina architekci