Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

1st Place in "ReVita Wielkopolsko!"

 

W dniu 11.10.2012 roku, podczas posiedzenia zamkniętego Członkowie Kapituły Konkursu, spośród nadesłanych prac w Konkursie, wyłonili Laureatów, którzy kolejno zajęli I miejsce oraz pięć wyróżnień.

I miejsce otrzymał zespół mode:lina architekci s.c. w składzie: mgr inż. arch. Jerzy Woźniak, mgr inż. arch. Paweł Garus, mgr sztuki Kinga Kin, stud. arch. Agnieszka Owsiany - za projekt rewitalizacji przepompowni w Pile."

- żródło: www.iw.org.pl

 

"On the 11th of October 2012, during a closed meeting of the jury, winners and five distinctions for the submitted work in the competition, were announced.

1st place was awarded to mode:lina architects studio composed of Jerzy Woźniak, Paweł Garus, King Kin and Agnieszka Owsiany, for their revitalization project  of the pumping station in Piła."

- source: www.iw.org.pl