Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

Run Colors Warsaw

After undeniable recognition gained by the new Run Colors store in Poznan, owner of this brand has once again entrusted his shop to designers from mode:lina™ studio. This time they took care of the first Run Colors store, the one on Piwna street in Warsaw. The architects from mode:lina™  designed the store's interior in the centre of Warsaw Old Town. The store is located in the zone of UNESCO's list of World Heritage Sites.

Po niewątpliwej rozpoznawalności, jaką zyskało wnętrze sklepu Run Colors w Poznaniu, właściciel marki po raz kolejny powierzył swój sklep projektantom z pracowni mode:lina™. Tym razem zajęli się oni wnętrzem pierwszej siedziby Run Colors - warszwskim sklepem przy ul. Piwnej. Architekci z pracowni mode:lina™  zaprojektowali sklep w samym sercu Starego Miasta w Warszawie, w strefie, która wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

MA127_RunColors_Warsaw_HR_1.jpg
MA127_RunColors_Warsaw_HR_2.jpg
MA127_RunColors_Warsaw_HR_3.jpg
 Shop, beyond its obvious function, from time to time also becomes place where new shoes models premieres happens, and thus the events with accompanying artistic happenings. It has its habitudes, for whom such events, mainly due to the shoes, have become almost cult thing. Hence the designer's idea to create store - the temple, where sneaker cult rocks.  Sklep, poza swoimi oczywistymi funkcjami, co jakiś czas staje się również miejscem premier nowych modeli butów, a co za tym idzie imprez i towarzyszących im happeningów artystycznych. Ma on swoich stałych bywalców,dla których takie wydarzenia, głównie za sprawą butów, stały się wręcz kultowe. Stąd pomysł projektantów na stworzenie sklepu – świątyni, w której rządzi kult sneakersów.

Shop, beyond its obvious function, from time to time also becomes place where new shoes models premieres happens, and thus the events with accompanying artistic happenings. It has its habitudes, for whom such events, mainly due to the shoes, have become almost cult thing. Hence the designer's idea to create store - the temple, where sneaker cult rocks.

Sklep, poza swoimi oczywistymi funkcjami, co jakiś czas staje się również miejscem premier nowych modeli butów, a co za tym idzie imprez i towarzyszących im happeningów artystycznych. Ma on swoich stałych bywalców,dla których takie wydarzenia, głównie za sprawą butów, stały się wręcz kultowe. Stąd pomysł projektantów na stworzenie sklepu – świątyni, w której rządzi kult sneakersów.

 Mood and the geometry of this interior was main inspiration for the project. Space, where shop is placed, is a ground floor of an old tenement house where arched ceilings remind of the Gothic cathedral ceilings. Architects have used and emphasized their shapes by matching them with shoes shelf. Between shelves, from time to time, there are illuminated graphics with sneakers reminding stained glass.  Klimat i geometria wnętrza były główną inspiracją dla całego projektu. Lokal, w którym znajduje się sklep to przestrzeń na parterze w starej kamienicy, której ostrołukowe stropy przypominają sklepienia gotyckiej katedry. Architekci wykorzystali i podkreślili ich kształty dopasowując do nich półki z butami. W półkach, co jakiś czas, pojawiają się podświetlane grafiki ze sneakersami, które przypominają swoim wyglądem witraże.

Mood and the geometry of this interior was main inspiration for the project. Space, where shop is placed, is a ground floor of an old tenement house where arched ceilings remind of the Gothic cathedral ceilings. Architects have used and emphasized their shapes by matching them with shoes shelf. Between shelves, from time to time, there are illuminated graphics with sneakers reminding stained glass.

Klimat i geometria wnętrza były główną inspiracją dla całego projektu. Lokal, w którym znajduje się sklep to przestrzeń na parterze w starej kamienicy, której ostrołukowe stropy przypominają sklepienia gotyckiej katedry. Architekci wykorzystali i podkreślili ich kształty dopasowując do nich półki z butami. W półkach, co jakiś czas, pojawiają się podświetlane grafiki ze sneakersami, które przypominają swoim wyglądem witraże.

MA127_RunColors_Warsaw_HR_5.jpg
MA127_RunColors_Warsaw_HR_4.jpg
MA127_RunColors_Warsaw_HR_6.jpg
MA127_RunColors_Warsaw_HR_7.jpg
MA127_RunColors_Warsaw_HR_8.jpg
MA127_RunColors_Warsaw_HR_9.jpg