Facebook Instagram Facebook
mode:lina™
Tymianek-by-modelina.jpg

Tymianek Cafe

A completely new formula of the cafe has appeared on the map of Poznan - Tymianek. The architects had only one purpose during the design process - to create a friendly space for children… and of course for their parents! Tymianek is a multifunctional space including cafe, shop, workshop and certainly a playground, all of this on 85m2 of area.

Na mapie Poznania pojawiła się zupełnie nowa formuła kawiarni – Tymianek. Przy projektowaniu architektom przyświecał jeden cel – stworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodziców z dziećmi. Tymianek to wielofunkcyjna przestrzeń – kawiarnia, sklep, przestrzeń warsztatowa i duża powierzchnia do zabawy – a to wszystko na 85 m2.

MA196_Tymianek_HR_01.jpg
MA196_Tymianek_HR_02.jpg
MA_schemat_web.jpg
MA196_Tymianek_HR_05.jpg
 The central point of the place is kitchen, where meals are being prepared before parents eyes specially for their kids. Large kitchen island is in fact a combination of three different functions - place for preparing meals, small kitchen intended for children’s games and boxes filled with countless number of toys.  Centralnym punktem lokalu jest kuchnia, w której na oczach rodziców powstają posiłki dla ich pociech. Duża wyspa kuchenna to w rzeczywistości połączenie trzech rożnych funkcji – miejsca do przygotowywania posiłków, małej kuchni przeznaczonej do zabawy dla dzieci oraz regału na pudełka z niezliczoną ilością zabawek.

The central point of the place is kitchen, where meals are being prepared before parents eyes specially for their kids. Large kitchen island is in fact a combination of three different functions - place for preparing meals, small kitchen intended for children’s games and boxes filled with countless number of toys.

Centralnym punktem lokalu jest kuchnia, w której na oczach rodziców powstają posiłki dla ich pociech. Duża wyspa kuchenna to w rzeczywistości połączenie trzech rożnych funkcji – miejsca do przygotowywania posiłków, małej kuchni przeznaczonej do zabawy dla dzieci oraz regału na pudełka z niezliczoną ilością zabawek.

MA196_Tymianek_HR_03.jpg
MA196_Tymianek_HR_04.jpg
MA196_Tymianek_HR_06.jpg
MA196_Tymianek_HR_07.jpg
MA196_Tymianek_HR_08.jpg
 The natural consequence of combining a large variety of functions was setting up the comfort zones via wooden booths and creating a relevant acoustic conditions - therefore, there is a special upholstering on the walls, which functions as an acoustic panel.  However, the principal function of the cafe, is that children are before parents eyes during meals - gaps in the walls in the shape of houses serve this particular purpose exquisitely. They are also a perfect addition to children’s games!  Naturalną konsekwencją połączenia wielu funkcji było wydzielenie komfortowych do siedzenia stref poprzez drewniane boksy i stworzenie odpowiednich warunków akustycznych - stąd na ścianach specjalna tapicerka działająca jak ekran akustyczny.  Najważniejsze jednak, że rodzic w Tymianku może cały czas mieć na oku swoje pociechy podczas posiłku - doskonale służą temu prześwity w ścianach w kształcie domków, które są też idealnym miejscem do zabawy dla dzieci. Projekt wnętrza powstał pod okiem pracowni  mode:lina™

The natural consequence of combining a large variety of functions was setting up the comfort zones via wooden booths and creating a relevant acoustic conditions - therefore, there is a special upholstering on the walls, which functions as an acoustic panel.

However, the principal function of the cafe, is that children are before parents eyes during meals - gaps in the walls in the shape of houses serve this particular purpose exquisitely. They are also a perfect addition to children’s games!

Naturalną konsekwencją połączenia wielu funkcji było wydzielenie komfortowych do siedzenia stref poprzez drewniane boksy i stworzenie odpowiednich warunków akustycznych - stąd na ścianach specjalna tapicerka działająca jak ekran akustyczny.

Najważniejsze jednak, że rodzic w Tymianku może cały czas mieć na oku swoje pociechy podczas posiłku - doskonale służą temu prześwity w ścianach w kształcie domków, które są też idealnym miejscem do zabawy dla dzieci. Projekt wnętrza powstał pod okiem pracowni mode:lina™

MA196_Tymianek_HR_09.jpg
MA196_Tymianek_HR_10.jpg
MA196_Tymianek_HR_11.jpg
MA196_Tymianek_HR_12.jpg
MA196_Tymianek_HR_13.jpg
backstage_web.jpg