Facebook Instagram Facebook
mode:lina™

United Chicken

Architecture studio mode:lina from Poznan is the author of the brand identity and the main designer of quick-service restaurant chain UnitedChicken.

Pracownia architektoniczna mode:lina z Poznania jest autorem tożsamości marki oraz głównym projektantem sieci restauracji typu quick-service UNITED CHICKEN.

 

modelina_UC_2.jpg
modelina_UC_3.jpg
modelina_UC_schemat1.jpg
modelina_UC_1.jpg
modelina_UC_schemat2.jpg
modelina_UC_6.jpg
modelina_UC_9.jpg
modelina_UC_4.jpg
 The division of zones in the restaurant is easily identified by its distinctcolors: gray - the communication zone, yellow and green - the zone of consumption. Places of chairs and tables are naturally separated bydifferences in color of floor and lower ceiling. Underlying element of anyUC premise is green, C-shaped, characteristic front.  Podział stref w restauracji łatwo jest zidentyfikować dzięki wyraźnej kolorystyce: szary - strefy komunikacji, żółty i zielony - strefy konsumpcji. Miejsca krzeseł i stołów są w naturalny sposób wydzielone poprzez różnice w kolorze posadzek oraz obniżenia sufitu. Elementem bazowym każdego lokalu UC jest zielona lada o charakterystycznym kształcie litery C.   

The division of zones in the restaurant is easily identified by its distinctcolors: gray - the communication zone, yellow and green - the zone of consumption. Places of chairs and tables are naturally separated bydifferences in color of floor and lower ceiling. Underlying element of anyUC premise is green, C-shaped, characteristic front.

Podział stref w restauracji łatwo jest zidentyfikować dzięki wyraźnej kolorystyce: szary - strefy komunikacji, żółty i zielony - strefy konsumpcji. Miejsca krzeseł i stołów są w naturalny sposób wydzielone poprzez różnice w kolorze posadzek oraz obniżenia sufitu. Elementem bazowym każdego lokalu UC jest zielona lada o charakterystycznym kształcie litery C.

 

 The interior design for the United Network Chicken has been designed in such a way that the brand was easily recognizable in various locations, even if the logo and brand elements are not visible.  Aranżacje wnętrz dla sieci United Chicken zostały zaprojektowany w taki sposób, aby marka była łatwo rozpoznawalna w różnych lokalizacjach nawet gdy logo i elementy brandu nie są widoczne.   

The interior design for the United Network Chicken has been designed in such a way that the brand was easily recognizable in various locations, even if the logo and brand elements are not visible.

Aranżacje wnętrz dla sieci United Chicken zostały zaprojektowany w taki sposób, aby marka była łatwo rozpoznawalna w różnych lokalizacjach nawet gdy logo i elementy brandu nie są widoczne.

 

modelina_UC_10.jpg
modelina_UC_11.jpg
modelina_UC_12.jpg