We've received Hebrew & French magazine from Israel.
Thanks for great opportunity to show Fiesta del Vino in Israel!

Otrzymaliśmy hebrajsko-francuski magazyn z Izraela. Dziękujemy za możliwość przedstawienia naszego projektu Fiesta del Vino w Izraelu!