After a whole day of designing live, mode:lina™ represented by Jerzy Woźniak, Paweł Garus and Marcin Dondajewski has won the local edition of Action Creation! in Poznań.

mode:lina™ will be competing with offices from the whole country during big final Action Creation! in Wrocław.

Thank you all for support!

Po całym dniu projektowania na żywo (projektowanienazywo.pl) projektanci z mode:lina™ w składzie Paweł Garus, Jerzy Woźniak i Marcin Dondajewski zajęli I miejsce w poznańskiej edycji konkursu Akcja Kreacja!

mode:lina™ będzie reprezentować Poznań na ogólnopolskiej Akcji Kreacji w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Dziękujemy wszystkim naszym znajomym oraz publiczności za oddanie na nas swoich głosów!