CLAE Pop-Up Store and TRIWA Tube-Tank designed by mode:lina™ studio was published in BOB Magazine, an international magazine of space design in its 118 issue.

Projekty CLAE Pop-Up Store oraz TRIWA Tube-Tank autorstwa pracowni mode:lina™ został opublikowane w magazynie BOB, międzynarodowym magazynie poświęconym projektowaniu przestrzeni w jego 118 wydaniu.