Tokyo Tey Sushi Store designed by mode:lina™ studio was published in BOB Magazine, an international magazine of space design in its 142 issue.

Tokyo Tey Sklep Sushi autorstwa pracowni mode:lina™, został opublikowane w magazynie BOB, międzynarodowym magazynie poświęconym projektowaniu przestrzeni w jego 142 wydaniu.