We have the honor to show our project in the Italian prestigious Contract Network magazine. ING Tech Poland project was featured in issue December/2020 of this fantastic magazine.

Mieliśmy zaszczyt pokazać nasz projekt we włoskim prestiżowym magazynie Contract Network. Projekt dla ING Tech Poland został zaprezentowany w grudniowym wydaniu tego fantastycznego magazynu.