"The guide by the Centre for Architecture and Design in Łódź to young Polish architecture, Tomorrow’s Avant-garde? / Map, contains the profiles of 16 practices and freelance architects under 40. The Map showcases one project by each, creating a web of mutual collaboration - as the publishers attest, ‘the transition between the 20th and 21st centuries revealed the fact that architecture and design are the icons of modern culture and civilization.’ " culture.pl

"Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi wydało przewodnik po młodej architekturze polskiej. "Awangarda jutra? / Mapa" zawiera autorski wybór 16 biur i samodzielnie działających architektów, którzy nie przekroczyli 40. roku życia. Na "Mapie" przedstawiono po jednym projekcie każdego z nich. Jak piszą wydawcy, "Przełom XX i XXI wieku odsłonił fakt, że architektura i wzornictwo to ikony współczesnej cywilizacji i kultury". " culture.pl