Aviator Apartment, an interior that reflects one very interesting personality: a young lawyer and a pilot all in one, designed by mode:lina™ studio was published in the Polish interior magazine Cztery kąty.

Photos for the publication were taken by Black OAK Studio

Aviator Apartment, mieszkanie, odzwierciedlające bardzo ciekawą osobowość: młodego prawnika i pilota w jednym, które zostało zaprojektowane przez pracownię mode:lina™ zostało opublikowane w polskim magazynie o wnętrzach 'Cztery kąty'.

Zdjęcia do publikacji zostały wykonane przez Black OAK Studio