We have the honor to show our project in the Polish prestiqious DesignAlive magazine. ADAM’S APPLE was featured in the issue no. 15 of this fantastic magazine

The Project ADAM’S APPLE is the first Polish project to be awarded in the EuroShop RetailDesign Award.

Mieliśmy zaszczyt pokazać nasz projekt w polskim prestiżowym magazynie DesignAlive. Jabłka Adama zostały zaprezentowane w 15 wydaniu tego fantastycznego magazynu.

Projekt JABŁKA ADAMA to pierwszy polski projekt nagrodzony w konkursie EuroShop RetailDesign Award.