The Spring issue of the DesignAlive magazine has caused our studio a double reason for joy! The editorial staff presented the latest interior for the Brain Embassy and a summary of the DesignAlive Awards competition, in which Paweł and Jerzy won the award!

Wiosenny numer magazynu DesignAlive przysporzył naszej pracowni podwójnego powodu do radości! Redakcja zaprezentowała najnowsze wnętrze dla Brain Embassy oraz podsumowanie konkursu DesignAlive Awards, w którym Paweł oraz Jerzy zdobyli wyróżnienie!