We have the honor to show our project in the Polish prestigious DesignAlive magazine. Flokk Showroom was featured in issue no. 33 of this fantastic magazine.

Mieliśmy zaszczyt pokazać nasz projekt w polskim prestiżowym magazynie DesignAlive. Showroom Flokk został zaprezentowany w 33 wydaniu tego fantastycznego magazynu.