Jerzy Woźniak hosted in his home the editorial team of the Polish interior magazine Dom&Wnętrze. Here are the results of this wonderful visit!

Thanks for the visit!

Jerzy Woźniak gościł w swoim domu redakcję magazynu Dom&Wnętrze. Oto efekty tej wspaniałej wizyty!

Dziękujemy za wizytę!