A short interview with Paweł Garus and Jerzy Woźniak was presented in the February issue of the Dom & Wnętrze - polish interior magazine.

Krótki wywiad z Pawłem Garusem oraz Jerzym Woźniakiem zaprezentowany został w lutowym wydaniu magazynu Dom&Wnętrze.