Jerzy Woźniak told about the recycling and passion for design in the prestigious Polish magazine Existence.

O recyklingu i pasji do projektowania Jerzy Woźniak opowiadał  na łamach prestiżowego polskiego magazynu Existence