Opera Software designed by mode:lina ™ studio appeared in the prestigious business magazine Forbeas in its 04/2017 issue

Projekt wnętrz biur dla Opera Software projektu pracowni mode:lina™ pojawił się w prestiżowym biznesowym magazynie Forbes w jego 4 numerze w 2017 roku.