A fair's pavilion for initiative which uniting ten diverse subjects under one common humanistic approach for Human Touch Group (pavilion designed by mode:lina™) appeared in the prestigious Grand Stand 5 released by the FRAME publishers.

Pawilon wystawowy dla idei jednoczącej dziesięć podmiotów o różnych profilach działalności i jednej wspólnej humanistycznej idei Human Touch Group (pawilon zaprojektowany przez mode:lina™) pojawił się w prestiżowym albumie Grand Stand 5 wydanym przez FRAME publishers.