Paweł Garus participated in a workshop in Poznań organized by iSpot Premium Reseller. The meeting was held as part of a "Zacznij Tworzyć" / "Start Something New" Apple's workshops.

Every brushstroke, every pixel, and every frame of film was brought to life by talented Apple users from around the world. As you explore their work, we hope it inspires you to create something new.

- http://www.apple.com/start-something-new/

Paweł Garus uczestniczył w warsztatach w Poznaniu zorganizowanych przez iSpot Premium Reseller. Spotkanie odbyło się w ramach akcji zapoczątkowanej przez Apple - "Zacznij Tworzyć"

"Każde pociągnięcie pędzla, każdy piksel czy klatka filmu jest dziełem zdolnych ludzi używających tego sprzętu na całym świecie. Niech ich twórczość będzie dla Ciebie inspiracją."

- http://ispot.pl/s,zacznijtworzyc