It was a great pleasure once again to visit Łódź Design Festival! This time, the mode:lina™ architects acted as an expert during the presentation and debate of ARCHIBLOK prepared and led by Filip Springer.

Architecture in the public debate functions very often as a picture. Instead of discussing buildings, we often debate about their imagery and visual representations - Filip Springer

The topic "Architecture as a verb" was accompanied by a discussion with the participation of invited experts: prof. Ewa Kuryłowicz (Kuryłowicz & Associates), Przemo Łukasik (medusa group), Jakub Szczęsny (Pracowania Szcz), Maciej Frąckowiak (sociologist, city researcher), Paweł Garus and Jerzy Woźniak (mode:lina™) and Rafał Grzelewski (Grupa 5 Architekci).

To była ogromna przyjemność po raz kolejny odwiedzić Łódź Design Festival! Tym razem architekci pracowni mode:lina™ wystąpili w roli eksperta podczas prezentacji i debaty ARCHIBLOK przygotowanej i poprowadzonej przez Filipa Springera.

Architektura w debacie publicznej funkcjonuje bardzo często jako obraz. Zamiast dyskutować o budynkach bardzo często debatujemy o ich przedstawieniach, wizualnych reprezentacjach - Filip Springer

Hasło „Architektura jako czasownik” towarzyszyło dyskusji z udziałem zaproszonych ekspertów: prof. Ewy Kuryłowicz (Kuryłowicz & Associates), Przemo Łukasika (medusagroup), Jakuba Szczęsnego (Pracowania Szcz), Macieja Frąckowiaka (socjologa, badacza miasta), Pawła Garusa i Jerzego Woźniaka (mode:lina™) oraz Rafała Grzelewskiego (Grupa 5 Architekci).