Jerzy Woźniak and Paweł Garus from mode:lina™ studio took part in all year long interdisciplinary project Lokalsi in Arsenal Municipal Gallery in Poznań. They spoke at the meeting about the presentation of works and preparing of the exhibitions.

Jerzy Woźniak oraz Paweł Garus z pracowni mode:lina™ uczestniczyli w całorocznym interdyscyplinarnym projekcie "Lokalsi" w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Opowiadali na spotkaniu o prezentacji prac oraz przygotowywaniu wystawy.