On behalf of the Board of the Poznań Branch of the Association of Polish Architects, we cordially invite you to the presentations and debate entitled Modernist City, organized on the occasion of the 125th anniversary of the architectural associations in Wielkopolska: Architects and their cities. Architects and their homes.

From the series of Thursdays at SARP,
September 29th, 2011 at 18:30, 56 Old Market Square, Poznań.

The program includes:
Exhibition of photographs of modernist architecture in Poznań, prof. Piotr Chojnacki
Rebuilding downtown
Buildings and their Architects - a film about modernism
Settlements and their architects
Born Bad - modernism today
Revitalization of Zwycięstwa District - thesis

Introduction:
Eugene Skrzypczak, President SARP O / Poznań

The meeting will be attended by:
Dr. Eng. architect Peter Marciniak,
Dr. Eng. Grażyna Kodym-Kozaczko,
edited by Filip Springer,
prof. Piotr Chojnacki,
architect Jerzy Woźniak

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, zapraszamy na prezentacje i debatę „MIASTO MODERNISTYCZNE” zorganizowaną z okazji 125-lecia działalności stowarzyszeń architektonicznych w Wielkopolsce „Architekci i ich miasta. Architekci i ich domy”.

Z cyklu Czwartek w SARP,
29 września 2011 r., godz. 18.30, Stary Rynek 56, Poznań.

W programie:
Wystawa fotografii architektury modernistycznej Poznania, prof. Piotr Chojnacki
Przebudowa Śródmieścia
Budynki i ich architekci – film o modernizmie
Osiedla i ich architekci
Źle Urodzone – modernizm współcześnie
Rewitalizacja Osiedla Zwycięstwa – praca dyplomowa

Wprowadzenie:
Eugeniusz Skrzypczak, Prezes SARP O/Poznań

W spotkaniu udział wezmą:
dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak,
dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko,
red. Filip Springer,
prof. Piotr Chojnacki,
arch. Jerzy Woźniak