An apartment-hotel for the international fair guests: Quotel (interior designed by mode:lina™ studio) appeared in the prestigious Night Fever 3 released by the FRAME publishers.

Mieszkanie-hotel dla gości targowych - Quotel (wnętrze zaprojektowane przez mode:lina™) pojawił się w prestiżowym albumie Night Fever 3 wydanym przez FRAME publishers.