mode:lina™ studio had the honor to present POLY - Religious Center as a part of Poznań Design Days on Ask / Alternative Scenarios exhibition, which was curated by Magda Popławska and Marcin Konicki.

Speculating on social development allows us to analyze the present and consider scenarios for the future. The aim of the exhibition is not to describe the trends, but to ask questions about the different quality of life, and especially the sensory experience.

Pracownia architektoniczna mode:lina™ miała zaszczyt zaprezentować swój projekt POLY - Centrum Religijne w ramach Poznań Design Days na wystawie Zapytaj / Alternatywne Scenariusze, której kuratorami byli: Magda Popławska oraz Marcin Konicki.

Spekulowanie na temat rozwoju społecznego pozwala analizować teraźniejszość oraz rozważać scenariusze przyszłości. Celem ekspozycji nie jest opisywanie trendów, ale stawianie pytań o inną jakość życia, a szczególnie doświadczeń zmysłowych.