mode:lina™ with the statuette of PLGBC Green Building Awards 2018! The interior of Brain Embassy designed by our studio won the title of The Best Sustainable Interior.

"The jury awarded the prize for creating an unusual office space Brain Embassy. The interior combines architectural, material and vegetation solutions with environmentally and users friendly technologies.

mode:lina™ ze statuetką PLGBC Green Building Awards 2018! Zaprojektowane przez nas wnętrze co-creatingu Brain Embassy w Warszawie zdobyło tytuł Najlepszego Zrównoważonego Wnętrza.

„Jury przyznało nagrodę za stworzenie niezwykłej przestrzeni biurowej Brain Embassy Postępu. We wnętrzu tym w sposób doskonały połączone zostały rozwiązania architektoniczne, materiałowe i roślinność z rozwiązaniami technologicznymi przyjaznymi środowisku i użytkownikom.”