We talked with Real Estate Manager magazine about designing offices and commercial spaces. The editorial team also featured our latest project for Brain Embassy!

Z Real Estate Manager porozmawialiśmy o projektowaniu biur oraz przestrzeni handlowych. Redakcja opowiedziała także o naszym najnowszym projekcie dla Brain Embassy!