GESTERBINE project by mode:lina™ studio was published in ROOF Magazine, an international magazine of art and lifestyle.

Projekt GESTERBINE autorstwa pracowni mode:lina™, został opublikowany w magazynie ROOF, międzynarodowym magazynie poświęconym sztuce i stylowy życia.