From Poznan-based magazine TUU we received the task to telling something about the brick. Here's what came out!

Od poznańskiego magazynu TUU otrzymaliśmy za zadanie opowiedzenie czegoś o cegle. Oto co wyszło!