Unknown faces of cities and original places were collected in one album created by the LABEL magazine. Local ambassadors and magazine's friends recommended places that delighted with their creativity and good design - and among them two locations designed by architects from mode:lina™ office. On the Poznan list, you will find Run Colors store and the bike shop VÈLO7.

Nieznane oblicza miast i niebanalne miejsca zebrane w wyjątkowym albumie pod redakcją magazynu LABEL. Lokalni ambasadorzy i przyjaciele magazynu polecili miejsca, zachwycające kreatywnością oraz dobrym designem - a wśród nich dwie lokalizacje zaprojektowane przez architektów z biura mode:lina™. Na poznańskiej liście odnajdziecie wnętrze Run Colors oraz sklep rowerowy VÈLO7