The modern interior of the Bookbox Loft apartment appeared in the VILLA magazine.

Nowoczesne wnętrze mieszkania Bookbox Loft, zaprojektowanego przez mode:lina™ w majowym numerze VILLA.